Regels Optocht

Voorschriften optocht


1. Bestuurder

·       De bestuurder dient te voldoen aan de wettelijke eisen om het voertuig te mogen besturen.(rijbewijs, verzekering)

·       De bestuurder mag geen alcoholische drank nuttigen.

2.Uitvoering / opbouw voertuigen

·       De wagens moeten zodanig geconstrueerd zijn dat er geen sprake kan zijn van verlies van materiaal.

·       De wielen van de wagen moeten degelijk afgeschermd zijn. 

·       De uitlaat van aggregaat en de uitlaat van het trekkend voertuig dient vrij te blijven van stoffering en versiering

·       Gebruik van (open) vuur(werk) is niet toegestaan.

·       Bij wagens welke personen vervoeren moet een deugdelijke railing ter beveiliging aangebracht zijn.

3.Geluidsinstallatie

·       Gebruik van geluidsapparatuur is uitsluitend toegestaan gedurende de deelname aan de optocht

·       Bij gebruik van een geluidsinstallatie dient het geluidsvolume maximaal 85 dB te zijn

·       Het is verboden alarmpistolen, vuurwerk of losse flodders te gebruiken.

4. Aggregaten

·       De aggregaat moet voorzien zijn van een deugdelijke isolatiebewaking.

·       Kabels en snoeren moeten deugdelijk zijn (onbeschadigd) en correct aangesloten met een deugdelijke stekker. Het geheel dient bovendien goed afgezekerd te zijn.

·       Alle kabels en snoeren dienen deugdelijk te zijn bevestigd met bandjes/tire-rips zodat voorkomen wordt dat elektrakabels als struikeldraad gaan fungeren, gaan hangen of los over de grond slepen en daardoor beschadigd raken.

5. Brandblusmiddelen

·       Op elke wagen moet ten minste 1 goedgekeurd blusmiddel met een minimale inhoud van 6 kg (poeder of sproeischuim) aanwezig zijn.

·       De brandblusmiddelen moeten zichtbaar zijn en onbelemmerd toegankelijk.

6. Rondstrooien van goederen

·       Er mag voor, tijdens en na de optocht geen stro of ander onveilig en/of brandbevorderend materiaal of onnodig vervuilend materiaal worden verspreid.

Beperk het gebruik van alcohol op de wagens, er wordt op gecontroleerd.